Arealer til udvikling

Ubebyggede grunde nord for jernbanen.

Nord for jernbanen er der et areal på næsten 8 hektar, hvor der er mulighed for byudvikling. Kommune har udarbejdet en lokalplan for de nordligste arealer, der giver mulighed for at opføre ca. 300 boliger.

Den sydlige del af arealet, tættest på jernbanen, er ikke lokalplanlagt. Kommunen har på nuværende tidspunkt ingen specifikke krav til eventuelt byggeri, og er således interesseret i at indgå i en dialog om, hvad arealerne skal bruges til. 

Siden er sidst opdateret 21. januar 2016