Events og aktiviteter

Vi tror på at events og aktiviteter kan være med til at skabe et godt studieliv i Slagelse.

Slagelse er en studieby med omkring 8000 studerende. Kommunen ønsker at styrke studielivet for de mange studerende. Sammen med uddannelsesinstitutionerne afholder vi derfor en række events og aktiviteter, som skal være med til at gøre det attraktivt at studere i Slagelse. Eksempler herpå er: 

Study Start Slagelse

Ved studiestart kommer der op mod 800-900 nye studerende til Slagelse. For at byde dem velkommen afholder vi hver sommer ”Study Start” - Et hyggeligt og festligt arrangement, hvor de studerende får mulighed for at lære hinanden og byen at kende.

Uddannelsernes fællescase

Hvert efterår samles studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner og studieretninger til ”uddannelsernes fællescase”. Her arbejder de studerende på at udvikle løsningsforslag til en lokal virksomhed og får på den måde mulighed for bruge deres viden og kompetencer i praksis.

Forskningens Døgn

Hvert år tager Slagelse Kommune og de videregående uddannelser del i den landsdækkende videnskabsfestival ”Forskningens Døgn”. Dette gøres gennem events, der har til formål at hylde forskning og etablere mødesteder for forskere og borgere.

Siden er sidst opdateret 6. februar 2019