Godsbanebygningen skal måske genbruges

Bygningsdele fra godsbanebygningen kan muligvis indgå i det kommende campusbyggeri ved Slagelse station. Penge fra en statslig pulje skal bruges på at undersøge muligheden for at genanvende så meget som muligt fra bygningen.

Hvis godsbanebygningen ved Slagelse station skal rives ned for at give plads til det nye Campus Slagelse, kan resterne af den gamle bygning måske blive genanvendt i nyt byggeri. Brancheorganisationen Clean har i samarbejde med Slagelse Kommune fået fire mio. kr. fra den Grønne Omstillingsfond til at afdække, hvad det koster, hvis man stiller krav til, at mursten og andet byggematerialer skal genbruges i nyt byggeri i Campus Slagelse. 

"Det er en spændende idé at genbruge den gamle bygning i de nye bygninger på campus. På den måde vil vi kunne bevare noget af historien i det nye byggeri. Derfor er jeg glad for, at vi har fået midler til at undersøge, hvad det vil koste. Det giver os netop et grundlag for at beslutte, om bygningen skal genanvendes, eller om den skal rives ned på almindelig vis", siger borgmester Stén Knuth (V). 

Ved en almindelig nedrivning vil mursten normalt blive knust og brugt som vejfyld, og andet byggemateriale vil blive kørt væk og destrueret. Men med den metode, som skal undersøges, vil man eksempelvis rense murstenene af, så de kan bruges i de nye bygninger, og vinduer og gulvbrædder vil eventuelt også kunne genanvendes. Med bevillingen af de fire mio. kr. går arbejdet med at undersøge og afdække, hvordan byggematerialer fra bygningen kan genbruges, i gang. Det vil ske i samarbejde med virksomheder, som potentielt vil kunne deltage i nedrivningen. 

Clean, som samler virksomheder inden for genanvendelse, har tidligere påvist, at der er behov for at udvikle nye metoder til at genanvende byggematerialer. Det kan på lang sigt potentielt skabe nye grønne arbejdspladser. 

"I projektet Fuld Skrald arbejder vi allerede med ressourceoptimering og øget genanvendelse til gavn for vores lokale virksomheder. Jeg synes, det er interessant, hvis man kan bruge Godsbanebygningen til at udvikle nye metoder til genanvendelse og på sigt skabe nye grønne jobs. Det kan også komme vores lokale erhvervsliv til gavn", siger Stén Knuth. 

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede tidligere på året at dispensere fra den gældende lokalplan, hvilket betyder, at godsbanebygningen kan rives ned. Planen er, at området dels skal give plads til en ny bygning til UCSJ og en bro over jernbanen. 

Men før arbejdet kan sættes i gang, skal Byrådet bevillige penge til selve nedrivningsprojektet. 

Grøn Omstillingsfond er et initiativ under Erhvervsstyrelsen, der blandt andet investerer i udvikling af nye grønne forretningsmodeller. De fire mio. kr. er med andre ord øremærket det konkrete formål og kan ikke anvendes til andet.

Flere oplysninger

  • Borgmester Stén Knuth, telefon 24 40 01 11
  • Afdelingsleder i Center for Teknik og Miljø Jette Jungsberg, telefon 58 57 33 77
  • Programleder i Center for Vækst og Plan Torben Hjelm, telefon 20 28 79 40

 

Pressemeddelelse, 9. april 2015