Udvikling af idéer til ny hal og bevægelsesområde

Campus Slagelse inviterede til workshop - der var god energi og iværksætterånd

Workshoppen foregik onsdag d. 2. marts i tidsrummet 17.00 til 21.00 på det gamle Posthus i Slagelse, hvor Campus Slagelse holder til på nuværende tidspunkt. 

Formålet med workshoppen var at arbejde ud fra spørgsmålet:

"Hvordan kan den nye hal og de nye uderum dække fremtidige behov, der strækker sig fra fredelige områder til fordybelse til aktive arealer til sport og bevægelse?"

Der deltog 24 personer fra forskellige brugergrupper til aftenens workshop. Der var deltagere fra Campus Slagelse, University College, Syddansk Universitet, Dyhrs Skole, Center fra Kommunale Ejendomme, Vej og Trafik, Folkesundhed, Slagelse Ungeråd, Crux Skælskør Klatreklub, Slagelse Skytteforening, Gerlev Legepark samt borgere fra byen.

Strukturen på workshoppen var idégenerering og konceptudvikling. Deltagerne kom gennem mange forskellige processer og blev yderligere “forstyrret” (såkaldte icebreakers) af små lege og aktiviteter, hvor både hjerne og krop blev udfordret.

Workshoppen resulterede i 3D modeller, som blev udarbejdet af fem grupper, som hver især kom med deres forslag til, hvad den nye hal og bevægelsesbånd kunne indeholde og tilbyde byens borgere.

Deltagerne bidrog med en masse idéer og input, som vil blive noteret i en rapport for udviklingen af en ny hal og aktivitets – og bevægelsesområde.