Planer

Helhedsplan, visionsplan og masterplan danner rammen om udvikling af campus

Udviklingen af Campus Slagelse tager afsæt i Helhedsplanen "Videns- og Uddannelsesby Slagelse 2012-2020" fra 2012.

Visionen for campusområdet blev født i 2013, da Slagelse Kommune i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, Syddansk Universitet, DSB Ejendomsudvikling A/S og COWI A/S lavede en visionsplan og en hensigtserklæring.

I 2014 tog projektet endnu mere form med "Masterplan- og Byrumsanalyse for Campus Slagelse" udarbejdet af Gehl Architects og Dansk Bygningsarv med støtte fra Realdania.

Læs planerne: