Visionen

Byen i Campus - Campus i Byen

Visionen for Campus Slagelse er, at udvikle og stimulere et attraktivt lærings- og vækstmiljø som samlokaliseringen af Professionshøjskolen Absalon og Syddansk Universitet vil føre med sig. Tanken er, at samle de to uddannelsesinstitutioner på en af byens mest centrale adresser ved Slagelse Station, hvor Syddansk Universitet ligger i dag.

Campus skal på sigt give mulighed for at udvide med flere videregående uddannelser. I første omgang forventes det, at mere end 3.000 studerende og 350 ansatte kommer til at fylde campus ud.

Levende studiemiljø

Campus Slagelse skal skabe rammerne for et levende studie- og bymiljø, der sprudler af liv og aktivitet og binder uddannelser, erhverv og kommune sammen. Campus Slagelse skal smelte sammen med bymidten og skabe attraktive byrum, der både appellerer til studerende, pendlere og borgere.

Rammer for vækst

Den nye campus skal skabe rammer for et innovativt vækst- og læringsmiljø med afsæt i de miljøer, der allerede eksisterer i kommunen. Det tværfaglige miljø skal bygge bro mellem studerende, forskere, iværksættervirksomheder og etablerede aktører i erhvervslivet. Campus skal bruges som løftestang for at udvikle det omkringliggende byområde.